Manege Hoogvliet - "natuurlijk gezellig"
Lessen & Tarieven                              

Groepslessen en tarieven
Iedereen is welkom van jong tot oud en van beginner tot gevorderden. Uiteraard worden er verschillende lessen aangeboden die rekening houden met leeftijd en niveau. Voor het volgen van groepslessen hanteren wij een abonnementsconstructie welke automatisch worden geïncasseerd. De abonnementskosten per 2019 zijn als volgt:

Peuter/Kids 5 t/m 9 jaar      € 40,00 per maand       1 keer per week een half uur les
Junioren tot 18 jaar              € 52,50 per maand       1 keer per week 1 uur les
Senioren vanaf 18 jaar          € 62,50 per maand       1 keer per week 1 uur les

Losse lessen/ Proefles
Proef groepsles kids                                                   € 12,50
Proef groepsles junioren                                             € 15,00
Proef groepsles senioren                                            € 17,50

Privéles
Privéles   1/2 uur                                                         € 22,50

Lessen met eigen paard
Losse les eigen paard                                                    €  10,00
Groepsles abonnement eigen paard                               €  35,00
10 rittenkaart                                                               €  80,00

Lessen met eigen paard van buiten af
Groepsles senioren met eigen paard van buitenaf           €  17,50
Gebruik bak/losgooi/longeerbak van buitenaf                €  11,00
Privéles met eigen paard van buitenaf                            € 32,50
Groepsles                                                                       € 60,00

Buitenrit
Georganiseerde buitenritten als lid 1 uur / 2 uur             € 17,50 / € 27,50

Voorwaarden abonnement
De abonnementen worden d.m.v. automatische incasso voldaan hier voor dient er een SEPA formulier getekend te worden. Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk of per email te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de opzegging. Gedurende de eerste 7 dagen na de ingangsdatum is het mogelijk het abonnement op bovenstaande wijze te beëindigen. Dit kan echter alleen wanneer gedurende deze 7 dagen geen gebruik is gemaakt van het abonnement.

Afmelden van een les
In verband met onze planning dienen lessen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch tussen 16:00 en 21:00 uur of per email te worden afgemeld. Inhalen van de afgemelde les moeten binnen de opvolgende maand anders vervallen de lessen automatisch.