Manege Hoogvliet - "natuurlijk gezellig"
Lessen & Tarieven                              

Groepslessen en tarieven
Iedereen is welkom van jong tot oud en van beginner tot gevorderden. Uiteraard worden er verschillende lessen aangeboden die rekening houden met leeftijd en niveau. Voor het volgen van groepslessen hanteren wij een abonnementsconstructie welke automatisch worden geïncasseerd. De abonnementskosten zijn als volgt:

Peuter/Kids 5 t/m 9 jaar      € 37,50 per maand       1 keer per week een half uur les
Junioren tot 18 jaar              € 50,00 per maand       1 keer per week 1 uur les
Senioren vanaf 18 jaar          € 60,00 per maand       1 keer per week 1 uur les

Losse lessen
Proef groepsles kids                                                   € 10.00
Proef groepsles junioren                                             € 12,50
Proef groepsles senioren                                           € 15,00

Privéles
Privéles   1/2 uur                                                         € 20,00

Vrij rijden
Vrij rijden als lid pony/paard                                       € 15,00

Lessen met eigen paard
Losse les eigen paard                                                   €   8,00
Groepsles abonnement eigen paard                              € 32,00
10 rittenkaart                                                             €  75,00

Lessen met eigen paard van buiten af
Groepsles junioren met eigen paard van buiten f           €  15,00
Groepsles senioren met eigen paard van buitenaf        €  17,50
Gebruik bak/losgooi/longeerbak van buitenaf                €  10,00
Privéles met eigenpaard van buitenaf                             € 30,00
Groepsles junior                                                             € 60,00
Groepsles senior                                                             € 70,00

Buitenrit
Georganiseerde buitenritten als lid                             € 25,00

Voorwaarden abonnement
Automatische incasso geschiet via getekend SEPA formulier. Opzeggen van het abonnement dient schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de 1ste dag van de maand die volgt op de opzegging. Telefonische opzeggingen alsmede opzeggingen via de website en email worden niet in behandeling genomen. Gedurende de eerste 7 dagen na de ingangsdatum is het mogelijk het abonnement op bovenstaande wijze te beëindigen. Dit kan echter alleen wanneer gedurende deze 7 dagen geen gebruik is gemaakt van het abonnement.

Afmelden van een les
In verband met onze planning dienen lessen minimaal 24 uur van tevoren telefonisch tussen 16:00 en 21:00 uur te worden afgemeld. Inhalen van de afgemelde les kan binnen een maand.
Let op! Het afmelden van lessen via E-mail wordt ook geaccepteerd.